Thông tin công khai
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/02/2023

Ngày 19/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1205/QĐ-UBND về quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông.

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Sở Công Thương nhiệm kỳ 2026-2031 03/02/2023

Căn cứ Quy định số 15-QĐ/TU ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông “về công tác quy hoạch cán bộ”; Quy định số 01-QĐ/TU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông “về tiêu chuẩn chức danh cán bộ”; Sở Công Thương đã rà soát, đánh giá nguồn cán bộ đương nhiệm theo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện để chuẩn bị nguồn nhân sự trước khi tiến hành công tác quy hoạch cán bộ.

Thông báo thời gian thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông 27/01/2022

Thông báo thời gian thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông

Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/01/2022

Ngày 01/12/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gắn với thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Báo cáo số lượng thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021. 29/11/2021

Báo cáo số lượng thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021.

Tuyển dụng viên chức ngành Công Thương năm 2021. 26/11/2021

Tuyển dụng viên chức ngành Công Thương năm 2021.

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web