Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

02/12/2019
CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO SỞ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỘP THƯ CÔNG VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Văn Thị

Giám đốc

 thilv.sct@daknong.gov.vn

0913 639 893

2

Võ Công Tuấn

Phó Giám đốc tuanvc.sct@daknong.gov.vn 0914 329 295

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG SỞ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỘP THƯ CÔNG VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Võ Trung Kiên

Chánh Văn phòng

Kienvt.sct@daknong.gov.vn

0986 933 027

2

Hạ Ngọc Thư

Phó Chánh Văn phòng

Thuhn.sct@daknong.gov.vn

0905 326 695

3

Phùng Quang Minh

Phó Chánh Văn phòng

minhpq.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

4

Lê Nguyên Sinh

Kế Toán trưởng

sinhln.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

5

Nguyễn Thị Thu Thương

Văn thư – Thủ quỹ

thuongntt.sct@daknong.gov.vn

0982 690 799

6

Nguyễn Văn Mỹ

Chuyên viên

mynv.sct@daknong.gov.vn

0905 436 917

7

Trần Minh Lâm

Chuyên viên

lamtm.sct@daknong.gov.vn

08483 00009

8

Nguyễn Tấn Kiệt

Chuyên viên

kietnt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

9

Nguyễn Thị Phượng

Chuyên viên

phuongnt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

10

Lục Thị Thu Hương

Chuyên viên

huongltt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

11

Nguyễn Thị Huyền

Tạp vụ - Cấp dưỡng

 

0261 2216 943

12

Phạm Ngọc An

Lái xe

 

0261 2216 943

13

Đoàn Mộng Hùng

Bảo vệ

 

0261 2216 943

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP-----------------------------------------------------------------------------------------------------      

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỘP THƯ CÔNG VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Trương Văn Dũng

Trưởng phòng

dungtv.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

2

Trần Ngọc Thành

Phó Trưởng phòng

thanhtn.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

3 Trần Hữu Luận Phó Trưởng phòng Luantv.sct@daknong.gov.vn 0261 2216 943

4

Tôn Thất Nhật Sinh

Chuyên viên

sinhttn.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

5

Nguyễn Văn Thuấn

Chuyên viên thuantv.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

6

Trương Thị Mỹ Hoa

Chuyên viên

hoattm.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

7

Nguyễn Hồng Nhân

Chuyên viên

Nhannh.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI------------------------------------------------------------------------------------------------------

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỘP THƯ CÔNG VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Minh Tuấn

Trưởng phòng

Tuanlm.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

2

Phạm Chung

Phó Trưởng phòng

chungp.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

3

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Trưởng phòng

huyenntt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

4

Đặng Kim Cường

Chuyên viên

cuongdk.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

5

Trương Công Phước

Chuyên viên

phuoctc.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

6

Nguyễn Thị Ly Ly

Chuyên viên

lylynt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

7

Đặng Thị Lượt

Chuyên viên

luotnt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943


PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG-----------------------------------------------------------------------------------------------------

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỘP THƯ CÔNG VỤ

ĐIỆN THOẠI

1 Ngô Quốc Phong Trưởng phòng phongnq.sct@daknong.gov.vn 0261 2216 943

2

Bùi Duy Thành

Phó Trưởng phòng

thanhbd.sct@daknong.gov.vn

0983 544 320

3

Nguyễn Mạnh Hà

Chuyên viên

hanm.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

4

Phan Thanh Huy

Chuyên viên

huypt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943


THANH TRA SỞ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỘP THƯ CÔNG VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Việt Hương

Chánh Thanh tra

huongntv.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

2

Trịnh Văn Ngọc

Phó Chánh Thanh tra

ngoctv.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

3 Nguyễn Thị Bích Vân Thanh tra Viên vanntb.sct@daknong.gov.vn 0261 2216 943
         


TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI------------------------------------------------------------------

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

HỘP THƯ CÔNG VỤ

1

Nguyễn Thanh Tòng

Giám đốc

0979643178

tongnt.sct@daknong.gov.vn

2

Hoàng Quốc Phú

Phó Giám đốc

0986978997

phuhq.sct@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Lên

Phó Giám đốc

0917795557

lenntk.sct@daknong.gov.vn

Phòng Xúc tiến Thương mại

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Thị Kim Anh

Trưởng phòng

0914485050

anhntk.sct@daknong.gov.vn

2

Đinh Văn Chuyên

Chuyên viên

0976020589

chuyendv.sct@daknong.gov.vn

3

Trần Văn Duy

Kế Toán

0914446548

duytv.sct@daknong.gov.vn

4

Dương Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

0949212489

thuydtt.sct@daknong.gov.vn

5

Phạm Thị Lan Phương

Chuyên viên

0934789596

phuongptl.sct@daknong.gov.vn

6

Phan Bảo Khánh

chuyên viên

0886222768

khanhpb.sct@daknong.gov.vn

Phòng Khuyến công

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Lê Hải Nhật

Phó TP, PTP

0989396978

nhatlh.sct@daknong.gov.vn

2

Nguyễn Vĩnh Kỳ

Phó TP

0946212729

kynv.sct@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Đình Kiệm

Chuyên viên

0913330766

kiemnd.sct@daknong.gov.vn

4

Huỳnh Thị Hà

Văn thư, thủ quỹ

0942015211

haht.sct@daknong.gov.vn

5

Lê Thị Phượng

Chuyên viên

0972781598

phuonglt.sct@daknong.gov.vn

 

 

bbt
Liên kết web
..