Sở Công thương tỉnh Đắk Nông
Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

02/12/2019
CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN GIÁM ĐỐC

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Văn Thị

Giám đốc

 

0913 639 893

2

Phạm Tường Độ

Phó Giám đốc

dopt.sct@daknong.gov.vn

0913 411 437

3

Võ Công Tuấn

Phó Giám đốc

tuanvc.sct@daknong.gov.vn

0914 329 295

 

 VĂN PHÒNG SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Võ Trung Kiên

Chánh Văn phòng

Kienvt.sct@daknong.gov.vn

0986 933 027

2

Hạ Ngọc Thư

Phó Chánh Văn phòng

Thuhn.sct@daknong.gov.vn

0905 326 695

3

Bùi Duy Thành

Phó Chánh Văn phòng

thanhbd.sct@daknong.gov.vn

0983 544 320

4

Nguyễn Thị Thu Thương

Văn thư – Thủ quỹ

thuongntt.sct@daknong.gov.vn

0982 690 799

5

Nguyễn Văn Mỹ

Chuyên viên

mynv.sct@daknong.gov.vn

0905 436 917

6

Trần Minh Lâm

Chuyên viên

lamtm.sct@daknong.gov.vn

08483 00009

7

Nguyễn Tấn Kiệt

Chuyên viên

kietnt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

8

Đặng Thị Lượt

Chuyên viên

luotnt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

9

Nguyễn Thị Phượng

Chuyên viên

phuongnt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

10

Lục Thị Thu Hương

Chuyên viên

huongltt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

11

Nguyễn Thị Huyền

Tạp vụ - Cấp dưỡng

 

0261 2216 943

12

Nguyễn Ngọc An

Lái xe

 

0261 2216 943

           

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP           

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Trương Văn Dũng

Trưởng phòng

dungtv.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

2

Trần Ngọc Thành

Phó Trưởng phòng

thanhtn.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

3

Ngô Quốc Phong

Phó Trưởng phòng

phongnq.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

4

Tôn Thất Nhật Sinh

Chuyên viên

sinhttn.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

5

Nguyễn Thành Đại

Chuyên viên

daint.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

6

Nguyễn Văn Thuấn

Chuyên viên

thuantv.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

7

Trương Thị Mỹ Hoa

Chuyên viên

hoattm.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

8

Nguyễn Hồng Nhân

Chuyên viên

Nhannh.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

           

QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Minh Tuấn

Trưởng phòng

Tuanlm.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

2

Phạm Chung

Phó Trưởng phòng

chungp.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

3

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Trưởng phòng

huyenntt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

4

Đặng Kim Cường

Chuyên viên

cuongdk.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

5

Phùng Quang Minh

Chuyên viên

minhpq.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

6

Trương Công Phước

Chuyên viên

 

0261 2216 943

7

Nguyễn Thị Ly Ly

Chuyên viên

lylynt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

 

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Trần Hữu Luận

Phó Trưởng phòng

Luantv.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

2

Nguyễn Mạnh Hà

Chuyên viên

hanm.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

3

Phan Thanh Huy

Chuyên viên

huypt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

THANH TRA SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Việt Hương

Chánh Thanh tra

huongntv.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

2

Trịnh Văn Ngọc

Phó Chánh Thanh tra

ngoctv.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

3

Nguyễn Thế Phương

Chuyên viên

phuongnt.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

4

Đặng Xuân Dũng

Chuyên viên

dungdx.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

5

Nguyễn Thị Bích Vân

Thanh tra Viên

vanntb.sct@daknong.gov.vn

0261 2216 943

 

 

 

bbt
 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
82,663
Trong ngày: 46
Trong tháng: 3,930
Trong năm: 3,930