Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

02/12/2019
CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

LÃNH ĐẠO SỞ

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỘP THƯ CÔNG VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Bá Út

Giám đốc

utnb.sct@daknong.gov.vn

0905 144 228

  2 Võ Công Tuấn Phó Giám đốc  tuanvc.sct@daknong.gov.vn 0914 329 295
  3 Dương Thị Quỳnh Mai Phó Giám đốc maidtq.sct@daknong.gov.vn 0914 198 458


 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỘP THƯ CÔNG VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Võ Trung Kiên

Chánh Văn phòng

Kienvt.sct@daknong.gov.vn

0986 933 027

2

Hạ Ngọc Thư

Phó Chánh Văn phòng

Thuhn.sct@daknong.gov.vn

0905 326 695

3

Phùng Quang Minh

Phó Chánh Văn phòng

minhpq.sct@daknong.gov.vn

0948 209 179

4

Lê Nguyên Sinh

Kế Toán trưởng

sinhln.sct@daknong.gov.vn

0941 740 999

5

Nguyễn Thị Thu Thương

Văn thư – Thủ quỹ

thuongntt.sct@daknong.gov.vn

0913 330 776

6

Nguyễn Văn Mỹ

Chuyên viên

mynv.sct@daknong.gov.vn

0905 436 917

7

Nguyễn Tấn Kiệt

Chuyên viên

kietnt.sct@daknong.gov.vn

0833 439 779

8

Nguyễn Thị Phượng

Chuyên viên

phuongnt.sct@daknong.gov.vn

0946 739 277

9

Lục Thị Thu Hương

Chuyên viên

huongltt.sct@daknong.gov.vn

0987 692 339

10

Lê Thị Lý

Chuyên viên

Lylt.sct@daknong.gov.vn

0915.273.379

11

Phạm Ngọc An

Lái xe

 

0946 229 444
12 Nguyễn Thị Huyền Tạp vụ - Cấp dưỡng   0935 319 967

 

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỘP THƯ CÔNG VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Trương Văn Dũng

Trưởng phòng

dungtv.sct@daknong.gov.vn

 0982 223 441

2

Trần Ngọc Thành

Phó Trưởng phòng

thanhtn.sct@daknong.gov.vn

0913 330 772

3

Trần Hữu Luận

Phó Trưởng phòng

Luantv.sct@daknong.gov.vn

0914 304 803

4

Tôn Thất Nhật Sinh

Chuyên viên

sinhttn.sct@daknong.gov.vn

0983 487 593

5

Nguyễn Văn Thuấn

Chuyên viên

thuantv.sct@daknong.gov.vn

0984 048 754

6

Trương Thị Mỹ Hoa

Chuyên viên

hoattm.sct@daknong.gov.vn

0973 854 548

7

Nguyễn Hồng Nhân

Chuyên viên

Nhannh.sct@daknong.gov.vn

0942 579 947

8

Lương Tân Quang

Chuyên viên quanglt.sct@daknong.gov.vn 0845 145 145
9

Huỳnh Công Minh

Chuyên viên minhhc.sct@daknong.gov.vn 0886 148 248

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỘP THƯ CÔNG VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Minh Tuấn

Trưởng phòng

Tuanlm.sct@daknong.gov.vn

0913 333 120

2

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Trưởng phòng

huyenntt.sct@daknong.gov.vn

0948 782 877

3

Đặng Kim Cường

Chuyên viên

cuongdk.sct@daknong.gov.vn

0935 246 368

4

Trương Công Phước

Chuyên viên

phuoctc.sct@daknong.gov.vn

0948 077 779

5

Nguyễn Thị Ly Ly

Chuyên viên

lylynt.sct@daknong.gov.vn

0343 387 268

6

Đặng Thị Lượt

Chuyên viên

luotnt.sct@daknong.gov.vn

0949 337 383

7

Đoàn Thị Nhật Lệ

Chuyên viên

ledtn.sct@daknong.gov.vn

0965 674 739

8

Nguyễn Kiều Mỹ Duyên

Chuyên viên

duyennkm.sct@daknong.gov.vn

0372 131 355

 

PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỘP THƯ CÔNG VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

 

 

 

 

2

Bùi Duy Thành

Phó Trưởng phòng (phụ trách)

thanhbd.sct@daknong.gov.vn

0983 544 320

3

Nguyễn Mạnh Hà

Chuyên viên

hanm.sct@daknong.gov.vn

0944 852 299

4

Phan Thanh Huy

Chuyên viên

huypt.sct@daknong.gov.vn

0942 810 082

5  Châu Văn Hiển Chuyên viên hiencv.sct@daknong.gov.vn 0399 799 379

THANH TRA SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỘP THƯ CÔNG VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Việt Hương

Chánh Thanh tra

huongntv.sct@daknong.gov.vn

0914 275 945

2

Trịnh Văn Ngọc

Phó Chánh Thanh tra

ngoctv.sct@daknong.gov.vn

0975 011 668

3

Nguyễn Thị Bích Vân

Thanh tra Viên

vanntb.sct@daknong.gov.vn

0942 410 348


TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

HỘP THƯ CÔNG VỤ

1

Nguyễn Thanh Tòng

Giám đốc

0979643178

tongnt.sct@daknong.gov.vn

2

Hoàng Quốc Phú

Phó Giám đốc

0986978997

phuhq.sct@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Lên

Phó Giám đốc

0917795557

lenntk.sct@daknong.gov.vn

PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

HỘP THƯ CÔNG VỤ

1

Nguyễn Thị Kim Anh

Trưởng phòng

0914485050

anhntk.sct@daknong.gov.vn

2

Đinh Văn Chuyên

Chuyên viên

0976020589

chuyendv.sct@daknong.gov.vn

3

Trần Văn Duy

Kế Toán

0914446548

duytv.sct@daknong.gov.vn

4

Mai Thị Bích Thủy

Chuyên viên

0989212182 thuymtb.sct@@daknong.gov.vn

5

Phan Bảo Khánh

chuyên viên

0886222768

khanhpb.sct@daknong.gov.vn

PHÒNG KHUYẾN CÔNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

HỘP THƯ CÔNG VỤ

1

Lê Hải Nhật

Phó TP, PTP

0989396978

nhatlh.sct@daknong.gov.vn

2

Nguyễn Vĩnh Kỳ

Phó TP

0946212729

kynv.sct@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Đình Kiệm

Chuyên viên

0913330766

kiemnd.sct@daknong.gov.vn

4

Huỳnh Thị Hà

Văn thư, thủ quỹ

0942015211

haht.sct@daknong.gov.vn

5

Lê Thị Phượng

Chuyên viên

0972781598

phuonglt.sct@daknong.gov.vn

6 Hoàng Quốc Cương Chuyên viên 0974358915 cuonghq.sct@daknong.gov.vn

 

BBT
Liên kết web