Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

08/04/2019
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐĂK NÔNG
 
 Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn; xuất khẩu; nhập khẩu; thương mại biên giới; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

       - Địa chỉ: Đường Tô Hiến Thành, khu các cơ quan hành chính Sùng  Đức,phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

       - Điện thoại: 05012.216 943,  05012.216 607.
 
       - Fax: 05013.544 325.
Liên kết web
..