THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Phương án đảm bảo lưu thông hàng hóa trong tình hình dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/08/2021

Nhằm đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; ngày 12/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1228/QĐ-UBND về phương án đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (phương án).

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 23/07/2021

Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; theo đó, có 10 trường hợp được hỗ trợ:

Chiến lược phát triển thương mại 23/07/2021

Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, mục tiêu phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển thương mại trong nước hiện đại, văn minh, tăng trưởng nhanh và bền vững, là bệ đỡ, điểm tựa vững chắc cho sản xuất trong nước ngày càng đổi mới, phát triển; xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước và của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc để tham gia hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và thế giới.

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 09/07/2021

Ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA). Thông tư này áp dụng đối với: Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Thương nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

Sở Công Thương đề ra giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở năm 2021 02/07/2021

Nhằm góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tạo động lực cho đột phá về thu hút đầu tư vào tỉnh. Ngày 29/6/2021, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 32/KH-SCT cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở năm 2021 của Sở Công Thương.

Quy định hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công thương 20/04/2020

Ngày 16/3/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 842/QĐ-BCT quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công thương

Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời 14/04/2020

Ngày 06/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Liên kết web
..