Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. (23/08/2021)
Chi tiết Nghị quyết tại đây

Chi tiết Nghị quyết tại đây: 05-NQ/TU

Nguyễn Văn Mỹ

Lượt xem:  449 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web