Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới (27/08/2021)
Ngày 25 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 259/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của chương trình là thúc đẩy hợp tác phát triển và kết cấu hạ tầng thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương hai bên biên giới; thu hút nhà đầu tư, khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh biên giới của Việt Nam xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác phát triển hạ tầng thương mại biên giới với các tỉnh có chung đường biên giới; từng bước phát triển hạ tầng thương mại biên giới của các địa phương biên giới Việt Nam tương xứng với hệ thống hạ tầng thương mại biên giới của địa phương nước có chung đường biên giới; tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa – xã hội của các địa phương biên giới, góp phần nâng cao đời sống dân cư khu vực biên giới; đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030:

- Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách phát triển và quản lý hạ tầng thương mại biên giới;

- Xây mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng thương mại biên giới;

- Xây mới, cải tạo, nâng cấp chợ biên giới;

- Phát triển hệ thống kho hàng hóa;

- Phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại;

- Phát triển các trung tâm logistics phụ vụ xuất khẩu hàng hóa;

- Đào tạo nguồn nhân lực, thương nhân phát triển và quản lý hạ tầng thương mại biên giới.

Về nội dung chương trình xem tại đây

Nguyễn Văn Mỹ

Lượt xem:  242 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web