Đấu thầu - Đấu giá
Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chợ phường Nghĩa Trung tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 15/09/2020

Ngày 14/09/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chợ phường Nghĩa Trung tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Liên kết web
..