CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2023 16/08/2023

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 433/KH-UBND tỉnh ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đăk Nông năm 2023.

Trang 1 trên tổng số 3 1 2 3
Xem theo ngày :
Liên kết web