Lịch công tác tuần (03/08/2021)

                                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                        (Từ ngày 20/9 đến ngày 24/9/2021)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người chủ trì/

Tham dự

14 giờ 00

20/9/2021

  Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đăk Nông báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phòng họp số 06 Văn phòng Tỉnh ủy Đăk Nông


Giám đốc Sở
Lê Văn Thị

 

         08 giờ 00

22/9/2021

 

Họp giải quyết các khó khăn vướng mắc theo đề xuất của UBND huyện Đăk Song trong công tác thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ

Phòng họp tầng 2, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

Đại diện Lãnh đạo:

- Sở Tư pháp;

- Sở Tài chính;

- Sở Tài Nguyên và Môi trường;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Xây dựng;

- UBND huyện Đắk Song;

- UBND huyện Krông Nô.

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP

Lượt xem:  85 Bản in Quay lại

Liên kết web
..