Lịch công tác tuần (20/12/2021)

                                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                   (Từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2022)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người chủ trì/

Tham dự

14 giờ 00

12/9/2022

 Họp thống nhất dự thảo chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông trước khi trình UBND tỉnh đưa vào danh mục Kỳ họp chuyên đề thứ 6 HĐND tỉnh

Phòng họp tầng 3, dãy nhà phía sau -Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông


Phó Giám đốc Sở Dương Thị Quỳnh Mai

 

       

08 giờ 00

13/9/2022

 

họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Phó Giám đốc Sở Võ Công Tuấn

14 giờ 00

15/9/202

 

 Họp Thành viên UBND tỉnh tháng 7 và tháng 8/2022

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Giám đốc Sở

Nguyễn Bá Út

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP

Lượt xem:  380 Bản in Quay lại

Liên kết web