Lịch công tác tuần (24/08/2020)

                                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                        (Từ ngày 19/4 đến ngày 23/4/2021)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người chủ trì/

Tham dự

14 giờ 00

19/4/2021

 V/v kiểm tra điều kiện cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Nhà máy thủy điện Đăk Sor 2


Đại diện phòng QLNL

08 giờ 00

20/4/2021

Giấy mời Lễ khai mạc Ngày hội Sách tỉnh Đắk Nông năm 2021

Quảng trường huyện Đắk R’Lấp

Đại diện Thanh tra

14 giờ 00

22/4/2021

 Giấy mời họp giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Đảo Ngọc Buôn Đôn

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông Đại diện phòng QLCN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP

Lượt xem:  2 Bản in Quay lại

Liên kết web