Lịch công tác tuần
Lịch công tác tuần (24/08/2020)

                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                (Từ ngày  30/11 đến ngày  04/12/2020)

 

Thứ/ ngày

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Thành phần tham dự

 Thứ 3

01/12/2020

Hội nghị trực tuyến phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm  08 giờ 30 Hội trường UBND tỉnh  Đại diện Văn phòng Sở

Thứ 5

03/12/2020

 Hội đồng để tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Mil 08 giờ 00 Sở Tài nguyên và Môi trường

Phó Giám đốc

Võ Công Tuấn

Thứ 5

03/12/2020

Hội đồng để tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa 14 giờ 00 Sở Tài nguyên và Môi trường

Phó Giám đốc

Võ Công Tuấn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP

Lượt xem:  2 Bản in Quay lại

.
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
155,749
Trong ngày: 191
Trong tháng: 191
Trong năm: 77,016