Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 (26/08/2021)
Để thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa; nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên các thị trường xuất khẩu. Hình thành và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh trên thị trường quốc tế. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1302/QĐ-UBND.

Chi tiết nội dung kế hoạch xem tại đây

Nguyễn Văn Mỹ

Lượt xem:  232 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web