Kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (26/08/2021)
Để đẩy mạnh liên kết trong các khâu từ khai thác tài nguyên, nhiên liệu, nguyên liệu đến sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ; chú trọng sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì, tái sử dụng và tái chế trong các công đoạn của vòng đời sản phẩm; coi trọng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, cải tiến thiết bị, quy trình quản lý nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân theo hướng sản xuất và tiêu dùng bền vững; góp phần phát triển kinh tế đồng bộ, hiệu quả, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ngày 26 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 Chi tiết nội dung kế hoạch xem tại đây.

Nguyễn Văn Mỹ

Lượt xem:  270 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web