Quy định mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm (27/08/2021)
Ngày 05/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2021.

Theo đó, tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này gồm: Cục An toàn thực phẩm, Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện cung cấp các dịch vụ thu phí tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư số 67/2021/TT-BTC.

Biểu phí trong công tác an toàn thực phẩm

Số tt

Dịch vụ thu phí

Mức thu

I

Thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

 

1

Thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

1.500.000 đồng/lần/sản phẩm

2

Thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh sách mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

500.000

đồng/lần/sản phẩm

3

Xác nhận lô hàng thực phẩm nhập khẩu (chưa bao gồm chi phí kiểm nghiệm):

 

- Đối với kiểm tra thông thường

300.000

đồng/lô hàng

- Đối với kiểm tra chặt

1.000.000 đồng/lô hàng + số mặt hàng x 100.000 đồng (số mặt hàng tính từ mặt hàng thứ 2). Tối đa 10.000.000 đồng/lô hàng.

II

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu (Giấy chứng nhận lưu hành tự do, giấy chứng nhận xuất khẩu, giấy chứng nhận y tế)

1.000.000

đồng/lần/giấy chứng nhận

III

Thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm

 

1

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

a

Thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm

1.000.000

đồng/lần/cơ sở

b

Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

 

 

- Phục vụ dưới 200 suất ăn

700.000

đồng/lần/cơ sở

 

- Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên

1.000.000

đồng/lần/cơ sở

c

Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe)

 

 

Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

500.000

đồng/lần/cơ sở

 

Đối với cơ sở sản xuất khác (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

2.500.000

đồng/lần/cơ sở

d

Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP)

22.500.000

đồng/lần/cơ sở

2

Thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy, cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu:

 

a

Đánh giá lần đầu, đánh giá mở rộng

28.500.000

đồng/lần/đơn vị

b

Đánh giá lại

20.500.000

đồng/lần/đơn vị

IV

Thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế

1.100.000

đồng/lần/sản phẩm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nguyễn Văn Mỹ

Lượt xem:  170 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web