Tuyển dụng viên chức ngành Công Thương năm 2021. (26/11/2021)
Tuyển dụng viên chức ngành Công Thương năm 2021.

Thông báo danh sách viên chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển. File đính kèm./.

Kế hoach tuyển dụng viên chức ngành Công Thương năm 2021. File đính kèm./.

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia kỳ xét tuyển viên chức ngành Công Thương. File đính kèm

Thông báo danh mục văn bản ôn tập xét tuyển viên chức . File đinh kèm./.

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Công Thương. file đính kèm./.

Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức File đính kèm

Nội quy tổ chức xét tuyển viên chức File đính kèm./.

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Công Thương . File đính kèm./.

Thông báo trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức ngành công thương và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức  File đính kèm./.

Kết quả tuyển dụng viên chức ngành công thương File đính kèm./.

 

 

 

Trần Minh Lâm

Lượt xem:  193 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web