Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 (23/08/2021)
Để hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp của tỉnh tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội trao đổi, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ; khuyến khích phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh, có khả năng thâm nhập, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và tạo thị phần ổn định trên thị trường.

Tăng cường mối liên kết trao đổi, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, nhằm đẩy mạnh phát triển mạng lưới phân phối hàng Việt tới thị trường nông thôn, miền núi; thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và nhân dân trong tỉnh, đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đã đề ra ... Ngày 13 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết nội dung kế hoạch xem tại đây.

Nguyễn Văn Mỹ

Lượt xem:  306 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web