Văn bản QPPL (15/08/2022)
Văn bản quy phạm pháp luật Sở Công Thương

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 DO SỞ CÔNG THƯƠNG THAM MƯU BAN HÀNH

Stt

Hình thức

Ký hiệu, ngày, tháng, năm

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Trần Minh Lâm

Lượt xem:  580 Bản in Quay lại

Liên kết web