LẤY Ý KIÊN GÓP Ý DỰ THẢO VBQPPL
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/06/2020

lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Liên kết web
..