Thông báo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Sin 1 (29/12/2022)
Ngày 11/01/2022, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Sin 1. Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Sở Công Thương thông báo và gửi Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Sin 1 đến các cơ quan, đơn vị biết, triển khai, phối hợp thực hiện.

Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Sin 1 xem tại đây.

Nguyễn Mạnh Hà

Lượt xem:  194 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web