Tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông: Kết quả triển khai, khó khăn và giải pháp thực hiện (23/09/2022)
Năng lượng một vấn đề mang tính toàn cầu, Năng lượng đã và đang đặt ra những thách thức lớn trong phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, đó là: Các nguồn năng lượng hóa thạch đang ngày một cạn kiệt, dẫn đến giá cả các loại năng lượng sơ cấp tăng cao; Vấn đề ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu trong sử dụng năng lượng; và vấn đề an ninh năng lượng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế cũng như khả năng tiếp cận năng lượng cho tất cả mọi người.

Thực hiện quy định Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định Quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tỉnh Đắk Nông đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện quy định Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các văn bản hướng dẫn thi hành như: Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 15/9/2017 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh, qua đó chỉ đạo các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức sản xuất kinh doanh, các hộ sử dụng điện sinh hoạt tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 23/7/2020 về việc thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/01/2021 thực hiện tăng cường tiết kiệm điện đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ... Qua đó đã thúc đẩy việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Dự án điện gió – Nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng của tỉnh Đắk Nông

Kết quả đạt được

Về công tác tuyên truyền, phổ biến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được các sở, ban, ngành và các địa phương tích cực thực hiện với các nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, cụ thể như: Xây dựng các chuyên mục về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Đắk Nông; đăng tin, bài, ảnh về tiết kiệm năng lượng trên Báo Đắk Nông và các phương tiện truyền thông, xã hội.  

Tổ chức in ấn, cấp phát tờ rơi và cuốn cẩm nang tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình và tòa nhà công sở;

Treo băng rôn các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất” trên các tuyến phố của các huyện, thành phố trên địa bàn để tuyên truyền ý nghĩa của chương trình đến toàn thể người dân.

Tổ chức các Lễ phát động và tổ chức diễu hành hưởng ứng chiến dịch“Giờ trái đất” hàng năm; Chương trình thi đua gia đình “tiết kiệm điện”  được đông đảo dân tham gia.

Tổ chức tuyên truyền về lợi ích và khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học chuyên đề “Xăng E5 ‑ Sạch động cơ, xanh cuộc sống”; vận động, thuyết phục và triển khai thực hiện khá quyết liệt, đến nay cơ bản các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thực hiện phân phối xăng sinh học E5 để dần dần thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON92.

Chú trọng việc định hướng trong quy hoạch, hướng dẫn, tư vấn, khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng các thiết bị tiên tiến hiện đại, công nghệ mới có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng cho các cơ sở đầu tư xây dựng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh ngành công thương.

Thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành thuộc các lĩnh vực chiếu sáng, xây dựng, giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp; ứng dụng công nghệ đèn LED, điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng; xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tưới tiết kiệm; sử dụng khí sinh học Biogas để phục vụ sinh hoạt;….

Yêu cầu Công ty Điện lực Đắk Nông xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với khả năng cung ứng (giờ cao điểm, thấp điểm) đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt; thực hiện tốt các biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm giảm tổn thất điện trong phân phối điện; tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả; nâng cao trình độ, tay nghề cho đội ngũ công nhân viên tham gia vận hành lưới điện...

Các Sở, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện và đạt một số kết quả chủ yếu sau:  

Tổ chức trên 200 lớp tập huấn về sản xuất cà phê bền vững đã chuyển giao cho nông dân sản xuất cà phê áp dụng biện pháp tưới tiêu theo công nghệ của Isarel;

Triển khai hỗ trợ các mô hình tưới nước tiết kiệm cho nhân dân trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và khoa học công nghệ.

Tổ chức chương trình tập huấn chuyên môn như IPM, ICM,...để hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân áp dụng các biện pháp Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải 5 giảm” trong sản xuất nhằm hạn chế lạm dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân cho cây trồng góp phần nâng cao chất lượng nông sản, hiệu quả kinh tế và đảm bảo môi trường sinh thái.

Một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai lắp đặt hệ thống điều khiển tự động đối với hệ thống chiếu sáng công cộng để vận hành, phù hợp với theo thời gian, qua đó giảm chi phí vận hành, tiết kiệm điện.

Một số hộ gia đình đã chủ động đầu tư hệ thống điện mặt trời để phục vụ sản xuất, sinh hoạt; sử dụng nguồn chất thải từ sản xuất và chăn nuôi để xây dựng hầm khí biogas phục vụ nhu cầu sinh hoạt…

Triển khai hỗ trợ cho kinh phí khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương để các cơ sở kinh doanh mua sắm máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến vào sản xuất với tổng kinh phí khoảng gần 30 tỷ đồng).

Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng và phát sóng chuyên mục phóng sự truyền hình phát trên sóng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; thiết kế, in ấn và phát hành tờ rơi về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn sử dụng một số thiết bị gia dụng cho các hộ gia đình và hỗ trợ, lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình, hỗ trợ và lắp đặt bộ đèn Led chiếu sáng công cộng để thay thế các thiết bị cũ tiêu tốn nhiều năng lượng trên tuyến đường quốc lộ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, các tổ chức về sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Sản lượng điện tiết kiệm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh khoảng 49,6 triệu kWh; năm 2021 đạt 10,927 triệu kWh, với số tiền tiết kiệm được khoảng 20 tỷ đồng; sản lượng điện tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2022 đạt 5,55 triệu kWh, với số tiền tiết kiệm được khoảng 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan đã chủ động triển khai thực hiện và lồng ghép việc thực hiện các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào trong các chương trình/dự án/đề án thuộc chức năng quản lý của mình nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như: Kế hoạch thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh phù hợp với điều kiện quốc gia và địa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải; quá trình thẩm định thiết kế cơ sở, kỹ thuật thi công đã có lồng ghép kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Công ty Điện lực Đắk Nông đang bảo dưỡng định kỳ hệ thống lưới điện 110kV

Một số thuận lợi, khó khăn

          Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, sự phối hợp kịp thời, có trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nên việc triển khai thực hiện các nội dung của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đảm bảo các yêu cầu, mang lại hiệu quả thiết thực. Góp phần nâng cao nhận thức của người dân, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ứng dụng nhiều giải pháp hiệu quả thiết thực vào sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, … nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; tiết giảm sử dụng năng lượng có hiệu quả, tiết kiệm chi phí gia đình; từng bước tạo thành nếp sống văn hoá trong việc ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đăk Nông vẫn còn một số khó khăn, tồn tại:

Nhận thức và thói quen về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của một bộ phận nhân dân còn chưa đầy đủ.

Hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn có quy mô nhỏ, sử dụng công nghệ, thiết bị, năng lực quản lý còn nhiều hạn chế, nhất là năng lực về tài chính nên việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng chưa triệt để.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tiết kiệm năng lượng còn yếu, chưa được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nên việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, hộ gia đình.... còn hạn chế.

Nguồn kinh phí hạn chế nên việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh chưa được sâu rộng, lan tỏa, chỉ mới triển khai một số mô hình thí điểm, các cơ sở sản xuất chưa được hỗ trợ nên chủ yếu là tự thực hiện từ nguồn kinh phí của đơn vị.

Một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới

Tiếp tục công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin vận động cộng đồng nâng cao nhận thức thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa chương trình tiết kiệm năng lượng thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội.

Đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung cụ thể chức năng quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương nhằm tăng cường chức năng quản lý, sự phối hợp giữa các Sở, ngành và địa phương cấp huyện, thành phố trong việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương.

Đề nghị cấp có thẩm quyền có chính sách, cơ chế khuyến khích cụ thể, hỗ trợ cho việc đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ, thiết bị và khuyến khích sử dụng các phương tiện, thiết bị tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; khuyến khích phát triển dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng.

Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng mô hình hộ gia đình tiết kiệm năng lượng, tăng cường sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời trong các hộ gia đình.

Tăng cường công tác hậu kiểm đối với các thiết bị dán nhãn năng lượng, nhằm thúc đẩy chương trình dán nhãn năng lượng bắt buộc, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về dán nhãn năng lượng như: không thực hiện dán nhãn năng lượng đối với các sản phẩm bắt buộc dán nhãn năng lượng theo quy định, dán sai mức hiệu suất năng lượng, nhãn năng lượng sai quy cách... Để triển khai công tác hậu kiểm này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý thị trường.

Với kết quả đã đạt được, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong những năm qua đã đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, đẩy mạnh, phát triển sâu rộng trong giai đoạn tới, góp phần vào đảm bảo an an ninh năng lượng và nền kinh tế phát triển bền vững.

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hà

Lượt xem:  2,449 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web