Thông báo Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk R’Tih (29/12/2022)
Ngày 09/11/2022, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1772/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk R’tih bậc dưới và ngày 22/11/2022, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1828/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện ĐắkR’tih bậc trên.

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Sở Công Thương thông báo và gửi Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk R’tih bậc dưới và Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk R’tih bậc trên đến các cơ quan, đơn vị biết, triển khai, phối hợp thực hiện.

Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk R’Tih xem tại đây: 1828/QĐ-UBND; 1772/QĐ-UBND.

 

 

Nguyễn Mạnh Hà

Lượt xem:  375 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web