Thông báo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Ru (29/12/2022)
Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 2158/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Ru.

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Sở Công Thương thông báo và gửi Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Ru đến các cơ quan, đơn vị biết, triển khai, phối hợp thực hiện.

Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Ru xem tại đây.

 

Nguyễn Mạnh Hà

Lượt xem:  207 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web