Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực. (15/09/2020)
Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BCT về quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực

           Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/10/2020. Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực và Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực. (File chi tiết đính kèm)./.

 

VP

Lượt xem:  238 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web