Đắk Nông kêu gọi đầu tư 09 dự án điện gió, điện mặt trời (25/11/2020)
Ngày 18 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, tỉnh Đắk Nông kêu gọi, thu hút đầu tư 95 dự án thuộc các lĩnh vực: Xã hội hóa (16 dự án); nông nghiệp, nông thôn (20 dự án); Công nghiệp, hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp (19 dự án); Thương mại, du lịch, hạ tầng đô thị (40 dự án).

Description: C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20200923_122229 (1).jpg

Trong đó có 09 dự án điện gió, điện mặt trời tại các huyện Đắk Song, Tuy Đức và Cư Jut, với tổng công suất 1.055 MWp, gồm: Dự án điện mặt trời Ea Tling tại thị trấn Ea Tling/xã Trúc Sơn, công suất 95 MWp; Dự án điện mặt trời Tâm Thắng tại xã Tâm Thắng/Nam Dong, công suất 50 MWp; Dự án điện mặt trời Cư K’Nia tại xã Cư K’Nia/thị trấn Ea Tling/Trúc Sơn, công suất 180 MWp; Dựa án điện mặt trời Ea Pô tại xã Ea Pô, công suất 300 MWp; Dự án điện gió Thuận Hạnh 1 và thuận Hạnh 2 tại xã Thuận Hạnh, công xuất 180 MWp; Dự án điện gió Thuận Hạnh 3 tại xã Thuận Hạnh, công xuất 200 MWp và Dự án điện gió Nam Bình 2 tại xã Nam Bình, công xuất 50 MWp.

 

Thanh Tòng

Lượt xem:  613 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web