Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương bổ sung một số dự án điện gió vào Quy hoạch điện (16/06/2020)
Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương và căn cứ kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về phát triển năng lượng tái tạo và những vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế và các văn bản khác, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương bổ sung một số dự án điện gió vào Quy hoạch điện Quốc gia.

Trong văn bản số 693/TTg-CN ngày 09/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công Thương nêu rõ: Xét báo cáo và đề nghị của Bộ Công Thương tại các công văn số 1931/BCT - ĐL ngày 19 tháng 3 năm 2020 và số 3299/BCT - ĐL ngày 08 tháng 5 năm 2020 về việc xem xét bổ sung quy hoạch các dự án điện gió; căn cứ kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về phát triển năng lượng tái tạo và những vấn đề liên quan an ninh kinh tế (Thông báo số 14/ TB - VPCP ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ); Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ - CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Dự án điện gió (Ảnh minh hoạ)

         Do chậm tiến độ đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện than có quy mô công suất lớn được quy hoạch với tiến độ đưa vào vận hành đến năm 2023 nên hệ thống điện quốc gia dự kiến đối mặt với nguy cơ thiếu điện rất lớn nếu không có các giải pháp điều hành phù hợp và kịp thời. Do đó, đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch điện gió như đề nghị của Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện việc rà soát, cập nhật các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực theo quy định, đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, chặt chẽ, khoa học, đồng bộ nguồn và lưới điện, hiệu quả kinh tế chung; kiên quyết chống tiêu cực, không để xảy ra tình trạng “xin - cho” các dự án. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2020 để xem xét, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở quản lý chủ động quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

          Tỉnh Đắk Nông có tổng số giờ nắng cao đạt từ 2.000-2.600 giờ/năm. Bức xạ mặt trời trung bình 150 kcal/m2, chiếm khoảng 2.000-5.000 giờ/năm; tốc độ gió bình quân 2,4 -5,4 m/s, có nơi đạt trên 7m/s là điều kiện thuận lợi để phát triển các nguồn năng lượng. Quá trình nghiên cứu, tính toán, UBND tỉnh Đắk Nông đã trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt bổ sung quy hoạch 10 dự án Nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 872MWp và 14 dự án nhà máy điện gió với tổng công suất 1.004MW, là phù hợp với chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang tiến hành khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch đối với các dự án điện gió, điện mặt trời với tổng công suất khoảng 2.000MW, 04 dự án thủy điện với tổng công suất 168MW.

Theo Công văn số 1931/BCT - ĐL ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương trình Chính phủ xem xét, tỉnh Đắk Nông có 06 dự án điện gió đề nghị bổ sung quy hoạch, với tổng công suất 430MW (Đắk N’Drung 1, 2, 3 - 300MW; Đắk Hòa - 50MW, Nam Bình 1 - 30MW, Asia Đắk Song - 50MW).

Nguồn: https://congthuong.vn/

Q.M - VP

Lượt xem:  1,290 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web