Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020 (24/03/2020)
Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Sự kiện Giờ trái đất năm 2020 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2020

         Năm 2020, với mục tiêu xã hội hóa các hoạt động về truyền thông trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và đổi mới công tác tuyên truyền vận động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất theo hướng sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyến cao, Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên tại Việt Nam sẽ là đơn vị đầu mối thực hiện các hoạt động của Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020 tại Việt Nam, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng vai trò là cơ quan bảo trợ cho Chiến dịch.

          Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020, góp phần vào những nổ lực chung của toàn thế giới, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1068/UBND-KTN ngày 11/3/2020, về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020; trong đó giao các sở, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung:

- Triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực trong tháng 3 nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, như: Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị hưởng ứng tích cực chiến dịch Giờ trái đất như tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, đồng thời tăng cường thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông, Báo Đắk Nông chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Nông tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Công ty Điện lực Đắk Nông chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền, treo băng rôn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất tại trung tâm các huyện, thành phố, nơi thường xuyên tập trung đông người nhằm tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất và tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Theo dõi, thống kê sản lượng điện năng tiết kiệm trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất năm 2020. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện và sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất về Sở Công Thương trước ngày 30/3/2020.

     Do ảnh hưởng của bệnh Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, để đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Đắk Nông và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức sự kiện tập trung đông người khi chưa công bố hết dịch.

N.M.H-QLNL

Lượt xem:  260 Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Liên kết web