Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông (16/07/2019)

Chi tiết tại đây: 45/QĐ-SCT

Lượt xem:  292 Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Liên kết web