Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 (13/03/2024)

Hình ảnh sưu tầm:  

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Reducing Carbon footprint towards Net Zero” - “Giảm dấu chân Carbon – Hướng tới Net Zero”..

Ngày 12/3/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1351/UBND-KT về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, như sau:

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất đã được UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo tổ chức hưởng ứng sâu rộng, thiết thực, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Sự kiện Giờ Trái đất năm 2024 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, ngày 23 tháng 3 năm 2024 (thứ Bảy). Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024; UBND tỉnh chỉ đạo các như sau:

1. Giao các sở, ban, ngành; các đoàn thể; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa:

- Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện.

- Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 734/KH-UBND ngày 10/11/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

2. Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông:

- Phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Nông thực hiện tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện.

- Dành thời gian, thời lượng thích hợp để đưa tin tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của các tổ chức, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh; góp phần nhằm nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Công ty Điện lực Đắk Nông:

- Thực hiện phổ biến, tuyên truyền các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở làm việc; vận động các tổ chức, đơn vị và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian dễ ra sự kiện; đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, các cơ quan thông tin truyền thông thực hiện tuyên truyền, treo băng rôn, áp phích hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại trung tâm các huyện, thành phố Gia Nghĩa nơi thường xuyên tập trung đông người nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tham gia hưởng ứng tích cực chiến dịch Giờ Trái đất kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ về tiết kiệm điện được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 734/KH-UBND ngày 10/11/2023.

- Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, ngày 23 tháng 3 năm 2024 (thứ Bảy), trùng với thời gian tỉnh Đắk Nông tổ chức các sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái thành lập tỉnh Đắk Nông, do vậy yêu cầu Công ty điện lực Đắk Nông có phương án đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục tại các khu vực có tổ chức các sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái thành lập tỉnh.

- Theo dõi, thống kê sản lượng điện năng tiết kiệm trên địa bàn tỉnh trong thời gian hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện và sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 về Sở Công Thương trước ngày 07/4/2024 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

4. Giao Sở Công Thương theo dõi tình hình triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo quy định.

Cụ thể Công văn số 1351/UBND-KT

 

 

M_Hà (NL)

Lượt xem:  39 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web