Thông báo Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk N’teng (06/12/2023)

Ngày 27/11/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk N’teng. Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện.

          Chi tiết Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk N’teng xem tại đây: 1606. QĐ của ubnd tỉnh QTVHHC TĐ Đắk N'tenng; Thông báo 40/TB-SCT

 

M_Hà (NL)

Lượt xem:  68 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web