Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày 25 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh ...
 • Số: 4642/UBND-KGVX

  20/00/2018

  V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2018

  Xem chi tiết
 • Số: 4583/UBND-KGVX

  16/00/2018

  V/v thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

  Xem chi tiết
 • Số: 2256/QÐ-UBND

  27/00/2018

  Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số ...

  Xem chi tiết
 • Số: 5279/UBND-KGVX

  18/00/2018

  V/v triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

  Xem chi tiết
 • Số: 5103/UBND-KGVX

  12/00/2018

  V/v phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

  Xem chi tiết
 • Số: 566/TTCS-TTTQ

  19/00/2018

  V/v Thông tin tuyên truyền về các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ trên Đài truyền thanh cơ sở

  Xem chi tiết
 • Số: 1299/QÐ-TTg

  03/00/2018

  Phê duyệt Đề án: Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025

  Xem chi tiết
 • Số: 628-TTCS-CS

  15/00/2018

  V/v Thông tin tuyên truyền ở cơ sở về Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu ...

  Xem chi tiết
 • Số: 3354/QÐ-UBND

  07/00/2018

  Phê duyệt danh sách học sinh hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định sổ 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của ...

  Xem chi tiết
 • Số: 3310/QÐ-UBND

  05/00/2018

  Về việc triển khai Nghị quyết 30/2018NQ ngày 28/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ ...

  Xem chi tiết
Tin Video
Liên kết web