NĂNG LƯỢNG
Thông báo danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ 14/02/2023

Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc ban hành Thông báo về việc danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện.

Thông báo Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Rung 1 11/01/2023

Ngày 04/01/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Rung 1. Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện.

Thông báo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Quảng Tín 29/12/2022

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 2156/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Quảng Tín.

Thông báo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Sin 1 29/12/2022

Ngày 11/01/2022, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Sin 1. Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Sở Công Thương thông báo và gửi Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Sin 1 đến các cơ quan, đơn vị biết, triển khai, phối hợp thực hiện.

Thông báo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Ru 29/12/2022

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 2158/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Ru.

Thông báo Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk R’Tih 29/12/2022

Ngày 09/11/2022, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1772/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk R’tih bậc dưới và ngày 22/11/2022, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1828/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện ĐắkR’tih bậc trên.

Tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông: Kết quả triển khai, khó khăn và giải pháp thực hiện 23/09/2022

Năng lượng một vấn đề mang tính toàn cầu, Năng lượng đã và đang đặt ra những thách thức lớn trong phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, đó là: Các nguồn năng lượng hóa thạch đang ngày một cạn kiệt, dẫn đến giá cả các loại năng lượng sơ cấp tăng cao; Vấn đề ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu trong sử dụng năng lượng; và vấn đề an ninh năng lượng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế cũng như khả năng tiếp cận năng lượng cho tất cả mọi người.

Liên kết web