NĂNG LƯỢNG
Đắk Nông kêu gọi đầu tư 09 dự án điện gió, điện mặt trời 25/11/2020

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, tỉnh Đắk Nông kêu gọi, thu hút đầu tư 95 dự án thuộc các lĩnh vực: Xã hội hóa (16 dự án); nông nghiệp, nông thôn (20 dự án); Công nghiệp, hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp (19 dự án); Thương mại, du lịch, hạ tầng đô thị (40 dự án).

Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực. 15/09/2020

Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BCT về quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương bổ sung một số dự án điện gió vào Quy hoạch điện 16/06/2020

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương và căn cứ kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về phát triển năng lượng tái tạo và những vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế và các văn bản khác, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương bổ sung một số dự án điện gió vào Quy hoạch điện Quốc gia.

Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện giảm giá bán điện, tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh của dịch Covid-19 29/04/2020

Bộ Công Thương có Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giảm giá bán điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Cụ thể như sau:

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020 24/03/2020

Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Sự kiện Giờ trái đất năm 2020 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2020

Liên kết web