Hoạt động công nghiệp
Giải pháp phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ công nghiệp bô xít tỉnh Đắk Nông đến năm 2025 20/03/2020

Nhằm khuyến khích đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ công nghiệp khai thác bô xít, luyện alumin, điện phân nhôm, sản xuất các sản phẩm sau nhôm để hình thành chuỗi giá trị sản phẩm của các ngành công nghiệp hỗ trợ công nghiệp bô xít (công nghiệp cơ khí; công nghiệp hóa chất, công nghiệp vật liệu xây dựng và công nghiệp về môi trường); Phấn đấu trong vòng 15 - 20 năm tới xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp sản xuất và luyện kim màu lớn của đất nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch số 101/KH-UBND về phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ công nghiệp bô xít tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, trong đó bao gồm 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp sau:

Liên kết web