CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương năm 2019 13/01/2020

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương năm 2019 tiếp tục được lãnh đạo quan quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể như sau:

Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương năm 2020 13/01/2020

Ngày 30/12/2019, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở.

Sở Công Thương đạt 03 năm liền dẫn đầu trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/06/2019

Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020;

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 17/01/2019

Ngày 05/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4501/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN 17/01/2019

Ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4252/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Đắk Nông 17/01/2019

Ngày 13/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định số 2070/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019

Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 17/01/2019

Ngày 23/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
82,667
Trong ngày: 50
Trong tháng: 3,934
Trong năm: 3,934