Thông tin công nghiệp

đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia

30/07/2020
Ngày 29/07/2020, UBND tỉnh Đắk Nông Ban hành Công văn số 3778/UBND-KTN về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025.
VP
Liên kết web