Triển khai thực hiện Quyết định số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ Công Thương (24/08/2020)
Ngày 26/5/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1390/QĐ-BCT về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

VP

Lượt xem:  1,659 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web