Ngành Công Thương tỉnh Đắk Nông triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 4 năm 2020 (28/02/2020)
Tháng hành động ATVSLĐ lần thứ 4 năm 2020 được phát động với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Thời gian tổ chức: từ ngày 01 đến ngày 31/5/2020

          Thực hiện Công văn số 369/BCT-VP ngày 16/01/2020 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 và công tác tổng kết, khen thưởng An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) ngành Công Thương năm 2020.

        Để triển khai Tháng hành động Ngày 27/02/2020, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 17/KH-SCT triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 4 năm 2020 và ban hành văn bản số 183/SCT-QLCN hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai Tháng hành động ATVSLĐ lần thứ 4 năm 2020 và tăng cường công tác vệ sinh, an toàn môi trường phòng chống dịch bệnh do virut Covid 19. Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị chủ động lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp với điều kiện, đặc thù tại đơn vị để hưởng ứng Tháng hành động, trong đó chú trọng các biện pháp:

- Xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ của đơn vị; Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ trong Ban lãnh đạo và phòng nghiệp vụ hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện công tác ATVSLĐ.

- Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch chi tiết hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 của đơn vị, cơ sở đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động.

- Tuyên truyền, giáo dục cho người lao động nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về ATVSLĐ tại đơn vị. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu ở từng cơ sở của đơn vị.

- Rà soát, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại đơn vị. Thực hiện đánh giá rủi ro, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

- Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, thực hiện sơ cấp cứu cho người bị tai nạn.

- Thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ-PCCN theo quy định, huấn luyện kỹ năng nhận diện, đánh giá rủi ro và các biện pháp phòng ngừa tại nơi làm việc cho người lao động để phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, tai nạn đảm bảo ATVSLĐ-PCCN tại nơi làm việc.

- Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các phân xưởng, tổ, đội sản xuất.

- Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thực hiện nghiêm việc khai báo, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

        Cùng với việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ, trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virut Covid -19 đang diễn biến phức tạp, Sở Công Thương cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng thực hiện công tác vệ sinh, an toàn môi trường công nghiệp nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (Covid -19) gây ra. Thông qua đó, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh thực hiện công tác vệ sinh, an toàn môi trường, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống dịch bệnh do virut Covid 19.

 

T.T.M.H-QLCN

Lượt xem:  548 Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Liên kết web