Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (26/06/2020)
Ngày 18/6/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

VP

Lượt xem:  445 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web