QUY HOẠCH NGÀNH
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII 04/04/2024

Nội dung Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII

Đắk Nông công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 21/03/2024

Chiều 23/3, tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự.

Quy hoạch dự án điện gió, dự án điện mặt trời 23/08/2021

Ngày 25/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 795/TTg-CN về việc bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực.

Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020-2025. 25/11/2020

Ngày 18/11/2020 Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020-2025.

công khai thông tin bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào quy hoạch điện lực 31/07/2020

Ngày 29/07/2020, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 1209/SKH-KTĐN về đăng tải công khai thông tin bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào quy hoạch điện lực. Sở Công Thương đăng tải công khai thông tin bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào quy hoạch điện lực, như sau:

Kết quả thực hiện các quy hoạch thuộc lĩnh vực công thương giai đoạn 2010-2020 19/03/2020

Công tác lập và thực hiện các quy hoạch của ngành Công Thương đã được Sở Công Thương triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước và phát triển ngành theo đúng hướng.

Liên kết web