Quy hoạch
Quy hoạch
công khai thông tin bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào quy hoạch điện lực 31/07/2020

Ngày 29/07/2020, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 1209/SKH-KTĐN về đăng tải công khai thông tin bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào quy hoạch điện lực. Sở Công Thương đăng tải công khai thông tin bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào quy hoạch điện lực, như sau:

Kết quả thực hiện các quy hoạch thuộc lĩnh vực công thương giai đoạn 2010-2020 19/03/2020

Công tác lập và thực hiện các quy hoạch của ngành Công Thương đã được Sở Công Thương triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước và phát triển ngành theo đúng hướng.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
137,643
Trong ngày: 134
Trong tháng: 11,612
Trong năm: 58,910