Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020-2025. (25/11/2020)
Ngày 18/11/2020 Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020-2025.

Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020 - 2025, gồm 95 dự án thuộc các lĩnh vực: Xã hội hóa (16 dự án); Nông nghiệp, nông thôn (20 dự án); sản xuất công nghiệp, hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp (19 dự án); Thương mi, du lịch, hạ tầng đô thị (40 dự án), chi tiết Văn bản kèm theo.

 

VP

Lượt xem:  907 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web