Thông tin về việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ công thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc (28/04/2023)

Từ năm 2022, theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu vào Trung Quốc được thực hiện trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (https://cifer.singlewindow.cn). Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm (chất béo và dầu thực vật; sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha chế biến; các loại bánh có nhân) phải đăng ký mở tài khoản và có thể bắt đầu thực hiện đăng ký sản phẩm mong muốn xuất khẩu vào Trung Quốc sau khi tài khoản được lập tại trang thông tin điện tử trên.

          Để có cơ sở công bố, xác nhận đáp ứng của doanh nghiệp xuất khẩu với quy định đảm bảo an toàn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam, ngày 09/3/2022 Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 1179/BCT-KHCN Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trach nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Trung Quốc. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất thực phảm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương kịp thời triển khai hoạt động xuất khẩu hàng hóa thực phẩm nêu trên theo đúng quy định hiện hành, Bộ Công Thương hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện như sau:

          - Gửi văn bản đề nghị kèm theo Bản thuyết minh (Phụ lục II) của Công văn số 1179/BCT-KHCN về Sở Công Thương/ Ban Quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương (hiện nay chỉ có 3 tỉnh, thành đã có thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm là Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bắc Ninh; các tỉnh thành không có Ban Quản lý an toàn thực phẩm thì doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở Công Thương) và tổ chức xác nhận vào bản thuyết minh nêu trên. Trong trường hợp cần thiết, Sở Công Thương/ Ban Quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm xuất khẩu.

          - Sở Công Thương/ Ban Quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương tổng hợp danh sách, hồ sơ kèm theo của các doanh nghiệp trên địa bàn địa phương đã đảm bảo yêu cầu về an toàn thực phẩm có nhu cầu xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương để Bộ Công Thương rà soát thông tin, công bố với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về sự đáp ứng của doanh nghiệp đối với quy định an toàn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam. Doanh nghiệp trực tiếp theo dõi quá trình đăng ký và nhận phản hồi của Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan Trung Quốc trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

          Mọi thắc mắc của doanh nghiệp vui lòng liên hệ: TS. Đặng Tất Thành, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. Số ĐT: 024.22202412/ 0936611588; email: thanhdt.moit.gov.vn.

Sở Công Thương Đắk Nông thông tin để các doanh nghiệp quan tâm biết, thực hiện./.


 

 

Ly Ly_QLTM

Lượt xem:  190 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web