Đề xuất nội dung yêu cầu cần phối hợp, hỗ trợ tại thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc. (12/12/2022)
Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) được Bộ Công Thương giao là đầu mối quản lý Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh,Hàng Châu(Trung Quốc)và Trung tâm Giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại New York(sau đây gọi tắt là Văn phòng/Trung tâm). Các đơn vị này có nhiệm vụ là cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước sở tại, hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu tại nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm nhà cung cấp, nhà xuất khẩu máy móc thiết bị, công nghệ phù hợp với yêu cầu.

Nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội về công tác xúc tiến thương mại tại các thị trường nói trên, góp phần phát triển xuất khẩu bền vững. Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội trên địa bàn tỉnh căn cứ nhu cầu, đề xuất các nội dung cần hỗ trợ, cụ thể như sau:

- Kế hoạch về xúc tiến thương mại tại hai thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc trong năm 2023 như: tham dự hội chợ, triển lãm, tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dựdiễn đàn, hội nghịgiao thương, giới thiệu sản phẩm... nội dung cụ thể cần sự phối hợp, hỗ trợ của các Văn phòng/Trung tâm;

- Đề xuất nội dung cần phối hợp, hỗ trợ với các Văn phòng/Trung tâm đối với các ngành hàng, sản phẩm mà các doanh nghiệp, hiệp hội có thế mạnh xuất khẩu, cần kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam khảo sát, tìm kiếm đối tác nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm của địa phương;

- Các đề xuất phối hợp, hỗ trợ khác (nếu có).

Các doanh nghiệp, hiệp hội có nhu cầu, đề xuất gửi về Sở Công Thương trước ngày 24 tháng 12 năm 2022 để Sở tổng hợp, gửi Cục Xúc tiến Thương mại.

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

Tô Hiến Thành, P.Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 02612.216946./.


 

 

Nguyễn Thị Ly Ly

Lượt xem:  150 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web