Thông báo Về việc hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR Code đối với bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công Thương (07/09/2022)
Thực hiện Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đã thiết kế và niêm yết các nội dung hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR Code đối với bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

(có gửi kèm theo Thông báo này).

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết, tra cứu thông tin và thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

Nguyễn Tấn Kiệt

Lượt xem:  423 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web