Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động khuyến mại (27/04/2021)
Ngày 27/4/2021, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đã có Thông báo số 07/TB-SCT kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định về hoạt động khuyến mại.
Theo đó, từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021, Đoàn kiểm tra Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra tại 04 đơn vị: Công ty TNHH Huân Lai Hương; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hòa Lợi; Chi nhánh Đắk Nông - Công ty THHH MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV; Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên tại Đắk Nông.

Qua kiểm tra, nhận thấy các đơn vị thực hiện tốt các quy định về hoạt động khuyến mại theo quy định tại Luật Thương mại; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, như: Chấp hành đúng các nguyên tắc thực hiện khuyến mại; Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại đúng theo quy định; Giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không vượt quá hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; Khuyến mại bằng hình thức giảm giá có mức giảm giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ không vượt quá mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; Khi thực hiện chương trình khuyến mại, các đơn vị có thông báo, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi khi hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, đơn vị có văn bản báo cáo về cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó một số đơn vị vẫn còn tồn tại, hạn chế như: một số chương trình khuyến mại có nội dung thông báo thực hiện khuyến mại chưa thể hiện rõ nội dung chi tiết chương trình khuyến mại; một số chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP không phải thông thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại nhưng các đơn vị vẫn thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại đối với hoạt động khuyến mại, từng bước đưa hoạt động khuyến mại vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, Giám đốc Sở Công Thương đã yêu cầu các đơn vị được kiểm tra tiếp tục duy trì thực hiện tốt quy định về hoạt động khuyến mại, đồng thời nghiêm túc khắc phục kịp thời các hạn chế, tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Phòng Quản lý Thương mại, Thanh tra Sở, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thực hiện hoạt động khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Bích Vân

Lượt xem:  44 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web