HỘI NGHỊ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC SỰ KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NỔI BẬT NAM 2019 (14/06/2019)
Thực hiện Kế hoạch số 713/KH-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh về việc Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Hôm nay, Sở Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2019. Nhằm thông tin, tuyên truyền cho:

- Cán bộ công chức, viên chức nắm thông tin: Về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, về thương mại quốc tế, những hiệp định mà Việt Nam đã ký kết và có hiệu lực trong thời gian tới về các lĩnh vực như lao động, văn hóa, khoa học công nghệ, lộ trình giảm thuế của các mặt hàng với các nước thành viên tham gia ký kết hiệp định CPTPP…, định hướng thực thi các quy định của pháp luật và cam kết hội nhập quốc tế trong lĩnh vực do Sở, ngành, địa phương phụ trách bảo đảm hợp pháp, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thể thức, đáp ứng yêu cầu quả lý; hỗ trợp pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và cam kết trong hiệp định tự do (FTA), nhất là các FTA thế hệ mới....

- Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Hội nghị nhằm cung cấp những nghiệp vụ, luật pháp quốc tế, nhằm cung cấp thông tin trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu; thông tin về Hiệp định CPTPP nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hạn chế được các rủi ro trong quá trình hội nhập, giúp doanh nghiệp có thông tin để chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp trong thời gian đến, nhất là các mặt hàng liên quan đến lộ trình giảm thuế nhập khẩu vào Việt Nam theo cam kết trong hiệp định tự do (FTA)....

Hội nghị thông qua 5 chuyên đề cơ bản về Hội nhập kinh tế quốc tế và các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết, cụ thể:

1. Vài nét về HNKTQT của Việt Nam

2. Giới thiệu tóm tắt về WTO

3. Các biện pháp thương mại doanh nghiệp cần biết

4. Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định CPTPP

5. Những việc cần làm để HNKTQT thành công

Về tham dự Hội nghị hôm nay có khoảng 70 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, công chức các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Gia nghĩa và Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Phùng Quang Minh-QLTM

Lượt xem:  580 Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Liên kết web