PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
NHÌN TỪ ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP 04/11/2019

Ngày 01/7/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị định quy định gồm 11 chương, 89 điều, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỆ “THAM NHŨNG VẶT” 03/10/2019

Tham nhũng được xác định là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ, làm suy yếu hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; tương tự, hậu quả “tham nhũng vặt” cũng gây ra sự sút giảm uy tín của Đảng, mất mát lòng tin của nhân dân với Đảng, đe dọa sự vững bền của chế độ… Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp thiết, nặng nề của Đảng, Nhà nước và toàn dân.

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 10/09/2019

Thực hiện Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021"; Ngày 10/9/2019, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị quý III năm 2019 10/09/2019

Thực hiện Công văn số 774/TTr-P1, ngày 30/8/2019 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị Quý III năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2019; Sở Công Thương báo cáo tình hình thực hiện như sau:

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
74,931
Trong ngày: 119
Trong tháng: 2,183
Trong năm: 25,000