Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông (03/01/2022)
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;
Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông Ban hành Quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SCT ngày 20/12/2017 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế tiếp công dân; Quyết định số 128/QĐ-SCT ngày 20/12/2017 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông ban hành Nội quy tiếp công dân.
Nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật, Sở Công Thương thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 như sau:

1. Lịch tiếp công dân

- Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Sở tiếp công dân theo định kỳ vào ngày 10 và ngày 20 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo liền kề) và tiếp đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết theo quy định. Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng thì sẽ ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân thay cho Giám đốc Sở.

- Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Sở là bộ phận trực, tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Thanh tra - tiếp dân của Sở Công Thương trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

2. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Địa điểm tiếp công dân

Phòng Thanh tra - tiếp dân của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.

Thanh tra Sở

Lượt xem:  258 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web