Xuất khẩu gạo trong năm 2021 (19/02/2021)
Trong năm 2020, mặc dù dịch Covid-19 tác động mạnh đến nền kinh tế, hoạt động thương mại toàn cầu, hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực. Xuất khẩu gạo năm 2020 đạt 6,25 triệu tấn với trị giá đạt 3,12 tỷ USD, tuy giảm 1,9% về lượng nhưng tăng 11,2% về trị giá so với năm 2019; giá xuất khẩu bình quân đạt 499 USD/tấn, tăng 13,3% tương đương mức tăng 58 USD/tấn so với năm 2019.

       Bước sang năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang tiếp tục chịu tác động từ sự lây lan của biến thể mới của virus SARS- CoV-2. Để triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, ngày 30/01/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 570/BCT-XNK về việc xuất khẩu gạo năm 2021.

          Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: theo dõi, thống kê sát thực về tình hình sản xuất, cơ cấu, sản lượng, nguồn thóc, gạo hàng hóa theo từng chủng loại, từng mùa vụ trong năm và thường xuyên cập nhật định kỳ hàng tháng với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hiệp hội Lương thực Việt Nam để cân đối nguồn thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ triển khai xây dựng vùng nguyên liệu, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo.

         Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp, cung cấp kịp thời số liệu xuất khẩu, nhập khẩu gạo định kỳ hàng tháng và đột xuất để phục vụ công tác theo dõi, điều hành.

              Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch sản xuất lúa, chỉ đạo việc cung ứng vật tư, cơ cấu giống, thực hiện kỹ thuật canh tác, nâng cao chất lượng gạo đáp ứng nhu cầu thị trường; chỉ đạo việc mua thóc, gạo trực tiếp từ người sản xuất và mua thông qua hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo ký với người sản xuất theo chính sách hiện hành củaa Nhà nước trên địa bàn.

            Hiệp hội Lương thực Việt Nam tiếp tục cung cấp thông tin về tình hình cung – cầu gạo, thị trường trong và ngoài nước, khách hàng nhập khẩu, giá cả và dự báo thương mại gạo, thông tin về xuất khẩu và tiêu thụ thóc, gạo trên trang thông tin điện tử để thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có cơ sở tham khảo, định hướng sản xuất, kinh doanh.

              Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo nghiêm túc thực hiện quy định và tuân thủ chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP, nhất là các quy định về dự trữ lưu thông, bình ổn giá thóc, gạo trong nước, duy trì điều kiện kinh doanh./.

N.T.L.L-QLTM

Lượt xem:  42 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web