TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT CẠNH TRANH
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT CẠNH TRANH (29/01/2019)
Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại phiên họp ngày 12 tháng 6 năm 2018, kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Để triển khai thi hành Luật Cạnh tranh, Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tổ chức khác trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện (theo nội dung đính kèm)./

 

Nguyễn Thị Ly Ly - QLTM

Lượt xem:  17 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
83,112
Trong ngày: 116
Trong tháng: 4,379
Trong năm: 4,379