THANH TRA - KIỂM TRA
THANH TRA - KIỂM TRA
Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định về Giấy phép hoạt động điện lực 15/07/2019

Thực hiện Quyết định số 94/QĐ-SCT ngày14/6/2019 của Giám đốc Sở Công Thương Đắk Nông về việc kiểm tra việc chấp hànhquy định về Giấy phép hoạt động điện lực

Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/07/2019

Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-SCT ngày 08/4/2019 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông về việc kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Kết quả triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2019. 12/07/2019

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và sự định hướng của Thanh tra Bộ Công Thương, Thanh tra tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Sở Công Thương đã đạt một số kết quả như: Các cuộc thanh tra, kiểm tra đã triển khai đảm bảo đúng theo kế hoạch; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; công tác PCTN và các giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực như tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với công tác thi đua, khen thưởng, công khai minh bạch trong hoạt động, cải cách hành chính, minh bạch tài sản, thu nhập,… nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác PCTN, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng. Một số kết quả điển hình trong 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Kiểm soát hóa đơn tiền điện nhờ bí quyết dùng điều hòa “3.000đồng/đêm” 15/05/2019

Không phải phép màu hay “ảo thuật”, chỉ cần người dùng chọn đúng dòng sản phẩm điều hòa nhiệt độ và sử dụng một cách hợp lý thì mức chi phí này là hoàn toàn có thật! “Nỗi lo kép” của người dân đô thị

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
82,652
Trong ngày: 35
Trong tháng: 3,919
Trong năm: 3,919