Tuyên truyền Thông tư số 38/2023/TT-BCT quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương (18/01/2024)

        Ngày 27/12/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 38/2023/TT-BCT quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương (viết tắt là Thông tư số 38/2023/TT-BCT), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2024. Sở Công Thương tuyên truyền đến các doanh nghiệp ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để biết như sau:

          Thông tư số 38/2023/TT-BCT áp dụng đối với các cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm kê KNK, đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải KNK ngành Công Thương theo quy định của pháp luật. Các cơ sở không thuộc danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được khuyến khích áp dụng quy định tại Thông tư này.

Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh biết và triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Thông tư số 38/2023/TT-BCT: Dowload

 

Mỹ Hoa_QLCN

Lượt xem:  219 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web