Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
9
9
9
6
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
0
kết luận thanh tra xăng dầu đợt 2/2018 (31/10)
HoatDongAnh/5-2018/1370 Ket luan thanh tra xang dau dot 2_2018.pdf
Báo cáo công tác, khiếu nại tố cáo tháng10/2018 (31/10)
HoatDongAnh/5-2018/347_công tác khiếu nại tố cáo tháng 10.pdf
kết quả tiếp công dân của Giám đốc Sở Công Thương tháng 10/2018 (31/10)
HoatDongAnh/5-2018/346_BC Tếp công dân.pdf
Tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo 2018 (29/10)
HoatDongAnh/5-2018/1348signed_20181029040612406400.pdf HoatDongAnh/5-2018/Luật TC.pdf
Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018. (11/10)
HoatDongAnh/5-2018/306_Bc.pdf

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
    
    
    
  Category
    
    
  Edit
    
    
    
  ItemShortContent
    
    
    
  PostCheckerComment
    
  PostApproverComment
    
  PostPublisherComment
    
    
  Tran Minh Lam14/06/2018 7:55 SAThanh tra0 Approved
  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 đã cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong 6 tháng đầu năm 2018, Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đã được Sở Công Thương thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác. Kết quả cụ thể như sau:
  3
  No
  Tran Minh Lam
  (15/06/2018 08:00 SA) Người xuất bản: Tran Minh Lam
  4
    
  Tran Minh Lam07/06/2018 4:25 CH0 Approved
  Ngày 07/6/2018, Sở Công Thương ban hành Công văn số 656/SCT-KHTCTH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
  3
  No
  0
    
  Tran Minh Lam01/06/2018 9:20 SAThanh tra0 Approved
  3
  No
  Tran Minh Lam
  (12/06/2018 15:37 CH) Người xuất bản: Tran Minh Lam
  46
    
  Tran Minh Lam29/05/2018 9:45 SA0 Approved
  Ngày 29/5/2018, Sở Công Thương ban hành Công văn số 612/SCT-KHTCTH về việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Đắk Nông.
  3
  Yes
  Tran Minh Lam
  (12/06/2018 09:14 SA) Người xuất bản: Tran Minh Lam
  15
    
  Tran Minh Lam29/05/2018 9:45 SA0 Approved
  Ngày 11/4/2018, Sở Công Thương ban hành Báo cáo số 106/BC-SCT về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
  3
  No
  14
    
  Tran Minh Lam29/05/2018 9:35 SA0 Approved
  Nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 được UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương tại Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 và Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 26/01/2018; phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành công thương năm 2018, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-SCT ngày 12/02/2018 triển khai Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của UBND tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, trong đó: Xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện, mỗi nhiệm vụ được giao cụ thể cho từng lãnh đạo phụ trách, các phòng, đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện và định kỳ báo cáo, kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao, cụ thể 23 nhiệm vụ như sau:
  3
  No
  11
    
  Tran Minh Lam25/05/2018 4:35 CH0 Approved
  Ngày 26/01/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương tham mưu thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm của UBND và 16 nhiệm vụ trọng tâm của Sở Công Thương để thực hiện các chỉ tiêu được giao.
  3
  No
  4
    
  Tran Minh Lam25/05/2018 9:50 SA0 Approved
  Về công nghiệp
   Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 5 dự kiến tăng 5,57% so với tháng trước và tăng 5,66% so với tháng cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 1,35% so với tháng 4/2018 và tăng 21,07% so với cùng kỳ năm 2017; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,73% so với tháng 4/2018 và tăng 11,34% so với cùng kỳ năm 2017; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 15,39% so với tháng 4/2018 và tăng 7,17% so với cùng kỳ năm 2017; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,65% so với tháng 4/2018 và tăng 8,07% so với cùng kỳ năm 2017.
  3
  No
  1
    
  Tran Minh Lam24/05/2018 9:55 SAThanh tra0 Approved
  Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-SCT ngày 04/01/2018.
  3
  No
  Tran Minh Lam
  (06/06/2018 09:59 SA) Người xuất bản: Tran Minh Lam
  3
    
  Tran Minh Lam24/05/2018 9:55 SAHoạt động Đảng, Đoàn thể0 Approved
  Xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng ủy Sở Công Thương, Chi bộ 2 đã rất chú ý bồi dưỡng và giúp đỡ để những quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ngày 18/5/2018, được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Công Thương, Chi bộ 2 đã long trọng tổ chức buổi Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Kim Lên, công tác tại Trung tâm Xúc tiến thương mại vào Đảng. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.
  3
  No
  10
    
  Tran Minh Lam23/05/2018 4:45 CH0 Approved
  Căn cứ Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 19-HD/BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX), Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị ( khóa XI) và hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương;
  3
  No
  9
    
  Tran Minh Lam18/04/2018 8:00 SAThanh tra0 Approved
  Để cụ thể hóa quyền tiếp cận thông tin được quy định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013“ Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp...” đồng thời nội luật hóa một số quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Sau đây xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật:
  3
  No
  22
    
  Tran Minh Lam14/04/2018 3:50 CH0 Approved
  Ngày 18/01/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 233/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi quản lý chức năng nhà nước của Bộ Công Thương
  3
  No
  8
    
  Tran Minh Lam14/04/2018 3:45 CH0 Approved
  Thực hiện Công văn số 1084/UBND-CNXD ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương; chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương là Trưởng, Phó Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện.
  3
  No
  11
    
  Tran Minh Lam12/04/2018 7:40 SA0 Approved
  Ngày 29/8/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3355A/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;
  3
  No
  8
    
  Tran Minh Lam12/04/2018 7:35 SA0 Approved
  Ngày 17/01/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 201/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc sửa đổi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
  3
  No
  7
    
  Tran Minh Lam11/04/2018 4:30 CH0 Approved
  3
  No
  13
    
  Tran Minh Lam20/03/2018 3:25 CH0 Approved
  Trong quý I/2018, sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng.
  3
  No
  19
    
  Tran Minh Lam20/03/2018 3:20 CHHoạt động Đảng, Đoàn thể0 Approved
  Ngày 12/3/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1057/UBND-NC về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018, với những nội dung như sau
  3
  No
  28
    
  Tran Minh Lam20/03/2018 3:20 CHThanh tra0 Approved
  Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-SCT ngày 07/3/2018 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, sáng ngày 14/3/2018,  tại trụ sở làm việc của Công ty Điện lực Đắk Nông, Đoàn Thanh tra của đã tổ chức buổi họp công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về hoạt động điện lực tại Công ty Điện lực Đắk Nông.
  3
  No
  34
    
  Tran Minh Lam20/03/2018 3:10 CH0 Approved/HoatDongAnh/2-2018/_W/article_jpg.jpg
  3
  No
  5
    
  Tran Minh Lam01/03/2018 2:15 CHHoạt động Đảng, Đoàn thể0 Approved/HoatDongAnh/2-2018/_W/Lục Thị Thu Hương_png.jpg
  Ngày 28/02/2018, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lục Thị Thu Hương, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính- Tổng hợp.
  3
  No
  67
    
  Tran Minh Lam01/03/2018 2:15 CH0 Approved
  Trong tháng 02, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 nên sản lượng các sản phẩm công nghiệp giảm so với tháng trước; bên cạnh đó, do thời tiết đã vào mùa khô, lượng nước tại các hồ, đập thấp, các nhà máy thuỷ điện không phát huy được hết công suất làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của ngành, cụ thể:
  3
  No
  22
    
  Tran Minh Lam27/02/2018 3:55 CH0 Approved
  Ngày 31/01/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 416/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;
  3
  No
  Tran Minh Lam
  (27/02/2018 16:09 CH) Người xuất bản: Tran Minh Lam
  30
    
  Tran Minh Lam08/02/2018 2:25 CHHoạt động Đảng, Đoàn thể0 Approved/HoatDongAnh/2-2018/doanthanhnien.jpg
  3
  No
  Tran Minh Lam
  (08/02/2018 14:43 CH) Người xuất bản: Tran Minh Lam
  32
    
  Tran Minh Lam05/02/2018 2:40 CHHoạt động Đảng, Đoàn thể0 Approved/HoatDongAnh/2-2018/Đc nguyễn Văn dự.png
  Trong hai ngày 01- 02/02/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông, đã phối hợp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương. Đồng chí Nguyễn Văn Dự, Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, báo cáo viên hội nghị.
  3
  No
  27
    
  Tran Minh Lam02/02/2018 1:50 CH0 Approved
  Ngày 28/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định số 2060/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018.
  3
  No
  11
    
  Tran Minh Lam02/02/2018 1:45 CH0 Approved
  Nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh Đắk Nông, tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần kiểm soát tham nhũng, giảm phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính; vận hành có hiệu quả các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, công khai minh bạch chủ trương chính sách của Nhà nước, các hoạt động đóng góp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong nổ lực cải thiện hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước làm cho hoạt động quản lý nhà nước đạt hiệu quả trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
  3
  No
  3
    
  Tran Minh Lam02/02/2018 1:45 CH0 Approved
  Ngày 18/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4707/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;
  3
  No
  9
    
  Tran Minh Lam02/02/2018 1:35 CH0 Approved
  Ngày 18/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4705/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;
  3
  No
  Tran Minh Lam
  (12/02/2018 13:44 CH) Người xuất bản: Tran Minh Lam
  7
  1 - 30Next
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng