Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
1
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Chức năng nhiệm vụ Sở Công Thương (19/11)
Ngày 17 tháng 7 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông đã ra quyết định số 936/QĐ-UBND về việc quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Đắk Nông.
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng